h@vlicek.cz

Jan Havlíček

Herálecká I 957/8, 140 00  Praha 4-Krč
IČO: 68836686
DIČ: CZ7703040158

Telefon: +420 724 442 902
E-mail: h@vlicek.cz
IDDS: ythsx23

C. V. | portfolio (18 MB)

Bankovní účet vede Fio banka, a.s. pod číslem 111736002/2010
(IBAN CZ242010000000111736002)

Podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku.
Živnostenský list vydal 12. 10. 1998 Obvodní úřad městské části Praha 4 pod evid. č. 310004-86824.

(Původní verzi této stránky najdete zde.)